Hjem
Norsk medborgerpanel

Flere runder: Norsk medborgerpanel

Informasjon om hvordan du siterer Norsk medborgerpanel når du bruker flere runder.

Hovedinnhold

Ofte bruker man mer enn en runde ved bruk av Norsk medborgerpanel. Det er da best om du fortsatt refererer til alle de forskjellige bølgene du brukte, og deres metoderapporter. Du finner informasjon om sitering på denne siden

For teksten vi ønsker at du skal inkludere, er dette forslaget når du bruker flere runder: 

"Denne artikkelen bruker data frå Norsk medborgerpanel runde XX - XX (Ivarsflaten et al., år - år). Norsk medborgerpanel er finansiert av Universitetet i Bergen (UiB) og Trond Mohn stiftelse (TMS). Datainnsamlingen ble koordinert av UiB, implementert av Ideas2Evidence, og distribuert av Sikt og UiB." TMS finansierte deler av NMP fra 2016-2020, så ved bruk av data fra runde 8 - runde 20 bør de inkluderes.

Dersom du synes det er umulig å sitere alle rundene individuelt, og du trenger å samle flere runder i én sitering, kan du sitere som nedenfor. Dette gir imidlertid ikke DOI'er til de ulike datasettene, og mangler informasjon som kan være nyttig. Så det ville være best å sitere alle datasettene individuelt.

Sitering av metoderapport for flere runder: 

Skjervheim, Ø. et al. (år-år). Norsk medborgerpanel, metoderapport, runde XX - XX. [Produsert av Ideas2Evidence].

Sitering av data fra flere runder:

Hvis data lastes ned fra Sikt (NSD): Ivarsflaten, E. et al. runde XX - XX [Datasett], år XX - XX. Data tilgjengelig fra Sikt.

Hvis dataene dine ble distribuert av DIGSSCORE: Ivarsflaten, E. et al. runde XX - XX [Datasett], år XX - XX, år XX - XX. Data tilgjengelig fra DIGSSCORE, UiB.

I foretrukne siteringer er imidlertid alt dette oppført:

  • Alle forfatternavn i kodeboken er opplistet, bortsett fra produsentene
  • Det første oppførte året er året fra kodeboken, altså året til den versjonen av kodeboken du bruker
  • Versjon, f.eks. "v101", er versjonen som er oppført i navnet/kodeboken til datasettet du brukte
  • Det andre tidspunktet, "måned - måned år", er feltperioden for runden
  • Husk å sjekke årstall, versjon og DOI mot versjonen av datasettet du brukte (du finner dette i kodeboken og på Sikt sine nettsider)
  • Hvis du ønsker å sitere kodebøkene, bruk samme oppsett som for datasettet, men med [Kodebok] i stedet for [Datasett]