Hjem
Norsk medborgerpanel
Medborgernotat

Velgervandringer fra kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019: Status før valgkampen 2023

Det kommende lokalvalget i 2023 er gjenstand for debatt og oppmerksomhet i disse tider. Data fra Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen kan bidra til innsikt om velgernes preferanser og vandringer mellom partiene.

Hovedinnhold

Data fra Norsk medborgerpanel ved Universitetet i Bergen kan bidra til innsikt om velgernes preferanser og vandringer mellom partiene ved det kommende lokalvalget. I en spørreundersøkelse like etter lokalvalget i 2019 oppga respondentene hvilket parti de stemte på, og i juni 2023 ble de samme respondentene spurt om deres daværende stemmeintensjon. Dette lar oss analysere velgernes preferanser i mer detalj enn vanlige meningsmålinger ettersom vi følger de samme respondentene over tid. 

I dette notatet presenterer vi en analyse av status for velgervandring mellom lokalvalgene i 2019 og 2023 slik de så ut juni 2023 før valgkampen startet, med særlig fokus på Bergen kommune og Vestland fylke.