Hjem
Norsk medborgerpanel
Jubileumsseminar

Turbulent tiår: Trendar frå Norsk medborgerpanel

I ti år har Norsk medborgerpanel ved UiB stilt spørsmål til tusenvis av tilfeldige innbyggarar i Noreg. I desse åra har det norske samfunnet mellom anna vore igjennom oljekrise, flyktningkrise, distriktsopprør, koronapandemi, regjeringsskifter og økonomiske nedgangstider. Norsk medborgerpanel har fulgt meiningene og haldningane til folk i mange viktige spørsmål påverka av samfunnet rundt, gjennom desse ti åra. I dette jubileumsarrangementet skal me sjå på data og diskutere opinionstrendar.

Hovedinnhold

Alle er velkomne til å delta på jubileumsmarkering av Norsk medborgerpanel, i Vestlandssalen i Vestlandshuset. Påmeldingsfristen er ute, men om du likevel vil delta, skriv epost her.

 

Program

11:30-12:00 Lett lunsj og mingling

12-12:15 Velkomen

 • Jan Erik Askildsen, dekan ved SV-fakultetet, UiB
 • Lise Rykkja, instituttleiar ved Institutt for politikk og forvaltning, UiB
 • Elisabeth Ivarsflaten, leiar av DIGSSCORE, ved Institutt for politikk og forvaltning, UiB

12:15-13:00 Klima

 • Innleiar Thea Gregersen, forskar på NORCE
 • Kommentator Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea
 • Kommentator Ellen Viste, rådgivar Bjerknessenteret for klimaforsking, UiB

13:00-13:15 Pause

13:15-14:00 Økonomi

 • Innleiar Endre Tvinnereim, førsteamanuensis ved Institutt for politikk og forvaltning, UiB
 • Kommentator Einar Lie, professor ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
 • Kommentator Klaus Mohn, rektor og professor i økonomi ved Universitetet i Stavanger

14:00-14:50 Tillit

 • Innleiar Elisabeth Ivarsflaten, professor ved Institutt for politikk og forvaltning, UiB
 • Kommentator Toril Aalberg, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU
 • Kommentator Dag Wollebæk, forsker ved Institutt for samfunnsforskning
 • Kommentator Vincent Mrimba, kulturdirektør i Bergen kommune

14:50-15:00 Pause

15:00-16:00 Paneldebatt: Krafta i data

 • Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen
 • Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i NRK
 • Tom Rådahl, departementsråd i Klima- og miljødepartementet
 • Alexander Cappelen, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, NHH

 

Moderator: Tor Eldevik, professor og instituttleder ved Geofysisk institutt, UiB