Hjem
Norsk medborgerpanel

Om panelet

Norsk medborgerpanel er et samarbeid mellom flere institutt ved Universitetet i Bergen og NORCE. Panelet ledes av en bredt sammensatt styringsgruppe. Ideas2Evidence står for den praktiske gjennomføringen, med støtte fra Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Initiativtaker til Norsk Medborgerpanel er Elisabeth Ivarsflaten, professor ved Institutt for politikk og forvaltning, og vitenskapelig leder for Digital samfunnsvitenskapelig kjernefasilitet. Hun har sammen med styringsgruppen det faglige ansvaret for undersøkelsene. Gruppen har mandat til å ta løpende avgjørelser på vegne av Norsk medborgerpanel.

Etableringen av Norsk medborgerpanel ble finansiert av Institutt for sammenliknende politikk, Institutt for politikk og forvaltning, Institutt for informasjons- og medievitenskap og Institutt for sosiologi, alle ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Bergen, samt NORCE. En rekke forskere og administratorer fra de nevnte miljøene er involvert i driften og utviklingen av Norsk medborgerpanel, i tillegg til forskere fra både Det psykologiske fakultet og Det humanistiske fakultet. Universitetet i Bergen bidrar også med finansiering av Norsk medborgerpanel, i tillegg til finansiering fra ulike forskningsprosjekter. Fra 2016-2020 var Trond Mohn stiftelse en viktig bidragsyter.

Til å gjennomføre undersøkelsen samarbeider Norsk medborgerpanel med Ideas2Evidence, som har ansvar for å rekruttere deltakere, samt sende og motta undersøkelsene til respondentene. I tillegg får panelet oppfølging fra relevante støttefunksjoner internt ved Universitetet i Bergen, deriblant IT-avdelingen og kommunikasjonsavdelingen. 

I dag blir Norsk medborgerpanel driftet av Digital samfunnsvitenskapelig kjernefasilitet (DIGSSCORE).

Du kan lese mer om resultat og bruk av Norsk medborgerpanel her. 

For mer informasjon om surveyen, metode og feltperioder, les på DIGSSCORE sine sider (på engelsk).