Hjem

Norsk medborgerpanel

Om panelet

Norsk medborgerpanel er et samarbeid mellom flere institutt ved Universitetet i Bergen og UNI Rokkansenteret. Panelet ledes av en bredt sammensatt styringsgruppe. Ideas2Evidence står for den praktiske gjennomføringen, med støtte fra Universitetet i Bergen.

Initiativtaker til Norsk Medborgerpanel er professor Elisabeth Ivarsflaten ved Institutt for sammenliknende politikk, og vitenskapelig leder for Digital samfunnsvitenskapelig kjernefasilitet. Hun har sammen med styringsgruppen det faglige ansvaret for undersøkelsene. Gruppen har mandat til å ta løpende avgjørelser på vegne av Norsk medborgerpanel.

Etableringen av Norsk medborgerpanel ble finansiert av Institutt for sammenliknende politikk, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Institutt for informasjons- og medievitenskap og Institutt for sosiologi, alle ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet, Universitetet i Bergen, samt UNI Rokkansenteret. En rekke forskere og administratorer fra de nevnte miljøene er involvert i driften og utviklingen av Norsk medborgerpanel, i tillegg til forskere fra både Psykologisk fakultet og Det humanistisk fakultet. Universitetet i Bergen og Bergen forskningsstiftelse bidrar til finansieringen av panelet.

Til å gjennomføre undersøkelsen samarbeider Norsk medborgerpanel med Ideas2Evidence, som har ansvar for å rekruttere deltakere, samt sende og motta undersøkelsene til respondentene. I tillegg får panelet tett oppfølging fra relevante støttefunksjoner internt ved Universitetet i Bergen, deriblant IT-avdelingen og kommunikasjonsavdelingen. 

Du kan lese mer om resultat og bruk av Norsk medborgerpanel her. 

For mer informasjon om metode, gå til digsscore.uib.no/panel.