Hjem
Norsk medborgerpanel
STIPEND

Masterstipend knyttet til Norsk medborgerpanel

Masterstudenter ved Institutt for sammenliknende politikk, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap og Institutt for sosiologi inviteres til å søke om masterstipend knyttet til Norsk medborgerpanel for det akademiske året 2014/2015.

Hovedinnhold

Norsk medborgerpanel  www.medborger.uib.no er en webbasert forskningsplattform ved Universitetet i Bergen som brukes til å gjennomføre nyskapende spørreundersøkelser to ganger i året knyttet til tre tematikker:

(1)   Tillit og politisk deltakelse

(2)   Miljø og klima

(3)   Diversitet og velferd

Vi er interessert i prosjekter som vil benytte individdata fra Norsk medborgerpanel til å belyse problemstillinger knyttet til en av disse tre tematikkene. Andre faglig motiverte problemstillinger som kan undersøkes ved hjelp av Norsk medborgerpanels bakgrunnsvariabler (sosiodemografiske indikatorer), medievanevariabler eller politiske adferdsvariabler (partivalg, stemmegivning osv.) er også velkommen. 

Medborgerpanelets masterstipend er på kr. 20.000 og er skattefritt.  Ved oppstart av masteroppgaven utbetales 15.000 kr., mens det resterende beløpet utbetales ved bevis på bestått masteroppgave.  De som blir tildelt masterstipendet blir invitert til deltakelse i et spennende og dyktig tverrfaglig og internasjonalt forskningsnettverk.

Vi søker deg som:

  • Skal levere masteroppgave sommeren 2015.
  • Er faglig nysgjerrig, ambisiøs og har gode karakterer i studiet så langt
  • Kan dokumentere nødvendig metodekunnskap
  • Liker å samarbeide

Hva skal søknaden inneholde?

  • Kortfattet søknadsbrev som  beskriver motivasjonen for å søke Medborgerpanelets masterstipend.  Brevet skal inneholde navn, adresse, telefon, e-post og oppstart/ planlagt innlevering, og evt. veileders navn.
  • En kort prosjektbeskrivelse (maks 2 sider)
  • Karakterutskrifter fra universitet/høgskole

Frist er 10. juni 2014

 

Søknaden sendes per e-post til Førsteamanuensis Elisabeth Ivarsflaten: eiv001@isp.uib.no med kopi til Lise Bjånesøy: Lise.Bjanesoy@svfa.uib.no

Spørsmål kan også rettes til:

Dag Elgesem, Institutt for informasjons- og medievitenskap (Klima og miljø):

Dag.Elgesem@infomedia.uib.no

Jacob Aars, Institutt for administrasjon- og organisasjonsvitenskap (Tillit og deltakelse):

Jacob.Aars@uni.no

Kristin Strømsnes, Institutt for sammenliknende politikk (Tillit og deltakelse):

kristin.stromsnes@isp.uib.no

Mette Andersson, Institutt for sosiologi (Diversitet og velferd):

Mette.Andersson@sos.uib.no

Endre Tvinnereim, UniRokkansenteret (Klima og miljø):

Endre.Tvinnereim@uni.no

 

Ytterligere informasjon om Norsk medborgerpanel og innholdet i undersøkelsene finnes her:

  • Hos NSD:

http://nsddata.nsd.uib.no/webview/?submode=abstract&mode=documentation&study=http://nsddata.nsd.uib.no/obj/fStudy/NSD2065&mode=documentation