Hjem
Norsk medborgerpanel

Data og dokumentasjon

Her finner du du lenker til nedlasting av datamaterialet som kommer ut av Norsk medborgerpanel.

Data er tilgjengelig for ikke-kommersiell bruk i forskning og utdanning via NSD. Alle kan søke om tilgang. De nyeste dataene vil ikke bli tilgjengelig for eksterne før noen måneder etter siste innsamling, men du kan søke om disse også.
Alle data og dokumentasjon er tilgjengelig her.

Retningslinjer for bruk av data finner du på DIGSSCORE sine sider, der er også en tekst vi ønsker at du skriver i forord eller fotnote til publikasjoner. I tillegg ønsker vi bibliografisk referanse. Denne kan du finne hos NSD, eller lengre ned på denne siden. Det er viktig at du siterer og refererer til Norsk medborgerpanel når du bruker dataene. Vi ønsker også at du gir oss beskjed når funn blir publisert, vi holder oversikt over publikasjoner som bruker Norsk medborgerpanel.

 

Data

Runde 15
Bibliografisk referanse: "Norsk medborgerpanel runde 15, 2019". Data samlet av ideas2evidence for Norsk medborgerpanel, Universitetet i Bergen. Første NSD-utgave, Bergen 2019.

Runde 14
Bibliografisk referanse: "Norsk medborgerpanel runde 14, 2019". Data samlet av ideas2evidence for Norsk medborgerpanel, Universitetet i Bergen. Første NSD-utgave, Bergen 2019.

Runde 13
Bibliografisk referanse: "Norsk medborgerpanel runde 13, 2018". Data samlet av ideas2evidence for Norsk medborgerpanel, Universitetet i Bergen. Første NSD-utgave, Bergen 2019.

Runde 12
Bibliografisk referanse: "Norsk medborgerpanel runde 12, 2018". Data samlet av ideas2evidence for Elisabeth Ivarsflaten, Universitetet i Bergen. Første NSD-utgave, Bergen 2018.

Runde 11
Bibliografisk referanse: "Norsk medborgerpanel runde 11, 2018". Data samlet av Ideas2evidence for Elisabeth Ivarsflaten, Universitetet i Bergen. Første NSD-utgave, Bergen 2018.

Runde 10
Bibliografisk referanse: "Norsk medborgerpanel runde 10, 2017". Data samlet av Ideas2evidence for Elisabeth Ivarsflaten, Universitetet i Bergen. Andre NSD-utgave, Bergen 2018.

Runde 9
Bibliografisk referanse: "Norsk medborgerpanel runde 9, 2017". Data samlet av Ideas2evidence for Elisabeth Ivarsflaten, Universitetet i Bergen. Tredje NSD-utgave, Bergen 2018.

Runde 8
Bibliografisk referanse: "Norsk medborgerpanel runde 8, 2017". Data samlet av Ideas2evidence for Elisabeth Ivarsflaten, Universitetet i Bergen. Tredje NSD-utgave, Bergen 2018.

Runde 7
Bibliografisk referanse: "Norsk medborgerpanel runde 7, 2016". Data samlet av Ideas2Evidence for Elisabeth Ivarsflaten et.al., Universitetet i Bergen. Fjerde NSD-utgave, Bergen 2018.

Runde 6
Bibliografisk referanse: "Norsk medborgerpanel runde 6, 2016". Data samlet av Ideas2Evidence for Elisabeth Ivarsflaten et.al., Universitetet i Bergen. Femte NSD-utgave, Bergen 2018.

Runde 5
Bibliografisk referanse: "Norsk medborgerpanel runde 5, 2015". Data samlet av Ideas2Evidence for Elisabeth Ivarsflaten et.al., Universitetet i Bergen. Femte NSD-utgave, Bergen 2018.

Runde 4
Bibliografisk referanse: "Norsk Medborgerpanel runde 4, 2015". Data samlet av Ideas2Evidence for Elisabeth Ivarsflaten et.al., Universitetet i Bergen. Sjette NSD-utgave, Bergen 2018.

Runde 3
Bibliografisk referanse: "Norsk Medborgerpanel runde 3, 2014". Data samlet av Ideas2Evidence for Elisabeth Ivarsflaten, Universitetet i Bergen. Femte NSD-utgave, Bergen 2018.

Runde 2
Bibliografisk referanse: "Norsk Medborgerpanel runde 2, 2014". Data samlet av Ideas2Evidence for  Elisabeth Ivarsflaten, Universitetet i Bergen. Fjerde NSD-utgave, Bergen 2017.

Runde 1
Bibliografisk referanse: "Norsk Medborgerpanel runde 1, 2013". Data samlet av Elisabeth Ivarsflaten, Universitetet i Bergen. Fjerde NSD-utgave, Bergen 2017.