Hjem
Norsk medborgerpanel

Data og dokumentasjon

Her finner du du lenker til nedlasting av datamaterialet som kommer ut av Norsk medborgerpanel.

Data er tilgjengelig for ikke-kommersiell bruk i forskning og utdanning via NSD. Alle kan søke om tilgang. De nyeste dataene vil ikke bli tilgjengelig for eksterne før noen måneder etter siste innsamling, men du kan søke om disse også.
Alle data og dokumentasjon er tilgjengelig her.

Retningslinjer for bruk av data finner du her.

 

Data

Runde 12
Sitering: "Norsk medborgerpanel runde 12, 2018". Data samlet av ideas2evidence for Elisabeth Ivarsflaten, Universitetet i Bergen. Første NSD-utgave, Bergen 2018.

Runde 11
Sitering: "Norsk medborgerpanel runde 11, 2018". Data samlet av Ideas2evidence for Elisabeth Ivarsflaten, Universitetet i Bergen. Første NSD-utgave, Bergen 2018.

Runde 10
Sitering: "Norsk medborgerpanel runde 10, 2017". Data samlet av Ideas2evidence for Elisabeth Ivarsflaten, Universitetet i Bergen. Andre NSD-utgave, Bergen 2018.

Runde 9
Sitering: "Norsk medborgerpanel runde 9, 2017". Data samlet av Ideas2evidence for Elisabeth Ivarsflaten, Universitetet i Bergen. Tredje NSD-utgave, Bergen 2018.

Runde 8
Sitering: "Norsk medborgerpanel runde 8, 2017". Data samlet av Ideas2evidence for Elisabeth Ivarsflaten, Universitetet i Bergen. Tredje NSD-utgave, Bergen 2018.

Runde 7
Sitering: "Norsk medborgerpanel runde 7, 2016". Data samlet av Ideas2Evidence for Elisabeth Ivarsflaten et.al., Universitetet i Bergen. Fjerde NSD-utgave, Bergen 2018.

Runde 6
Sitering: "Norsk medborgerpanel runde 6, 2016". Data samlet av Ideas2Evidence for Elisabeth Ivarsflaten et.al., Universitetet i Bergen. Femte NSD-utgave, Bergen 2018.

Runde 5
Sitering: "Norsk medborgerpanel runde 5, 2015". Data samlet av Ideas2Evidence for Elisabeth Ivarsflaten et.al., Universitetet i Bergen. Femte NSD-utgave, Bergen 2018.

Runde 4
Sitering: "Norsk Medborgerpanel runde 4, 2015". Data samlet av Ideas2Evidence for Elisabeth Ivarsflaten et.al., Universitetet i Bergen. Sjette NSD-utgave, Bergen 2018.

Runde 3
Sitering: "Norsk Medborgerpanel runde 3, 2014". Data samlet av Ideas2Evidence for Elisabeth Ivarsflaten, Universitetet i Bergen. Femte NSD-utgave, Bergen 2018.

Runde 2
Sitering: "Norsk Medborgerpanel runde 2, 2014". Data samlet av Ideas2Evidence for  Elisabeth Ivarsflaten, Universitetet i Bergen. Fjerde NSD-utgave, Bergen 2017.

Runde 1
Sitering: "Norsk Medborgerpanel runde 1, 2013". Data samlet av Elisabeth Ivarsflaten, Universitetet i Bergen. Fjerde NSD-utgave, Bergen 2017.