Hjem
Norsk medborgerpanel

Data og dokumentasjon

Her finner du du lenker til nedlasting av datamaterialet som kommer ut av Norsk medborgerpanel.

Hovedinnhold

Data er tilgjengelig for ikke-kommersiell bruk i forskning og utdanning via NSD. Alle kan søke om tilgang. De nyeste dataene vil ikke bli tilgjengelig for eksterne før noen måneder etter siste innsamling, men du kan søke om disse også.
Alle data og dokumentasjon er tilgjengelig her.

Retningslinjer for bruk av data finner du på DIGSSCORE sine sider, der er også en tekst vi ønsker at du skriver i forord eller fotnote til publikasjoner. I tillegg ønsker vi bibliografisk referanse. Denne kan du finne hos NSD, eller lengre ned på denne siden. Det er viktig at du siterer og refererer til Norsk medborgerpanel når du bruker dataene. Vi ønsker også at du gir oss beskjed når funn blir publisert, vi holder oversikt over publikasjoner som bruker Norsk medborgerpanel.

Metoderapporter: Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Runde 11 Runde 12 Runde 13 Runde 14 Runde 15 Runde 16 Runde 17 Covid-19 Fast track 1 Runde 18 Covid-19 Fast track 2 Runde 19 Runde 20 Runde 21 Runde 22 

Kodebøker: Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 Runde 9 Runde 10 Runde 11 Runde 12 Runde 13 Runde 14 Runde 15 Runde 16 Runde 17 Covid-19 Fast track 1 Runde 18 Covid-19 Fast track 2 Runde 19 Runde 20 Runde 21 Runde 22