Hjem
Norsk medborgerpanel

Medborgerkonferanse

Medborgerkonferansen 2014 fant sted i Bergen torsdag 6. og fredag 7. november. Tilbakemeldingene fra lokale og internasjonale deltakere tyder på at arrangementet var nyttig både faglig og for å knytte kontakter med potensielle framtidige samarbeidspartnere.

Hovedinnhold

Førstelektor Hilmar Mjelde har laget en nyhetssak om konferansen, som vi tillater å gjengi i sin helhet her: 
 

Survey-eksperter samlet til Medborgerkonferansen 2014

Verdensledende eksperter innen bruk av surveymetode var blant deltakerne da Norsk medborgerpanel-konferansen 2014 gikk av stabelen 6. og 7. november. Mange møtte opp for å dele og diskutere erfaringer med bruk av opinionundersøkelser, såkalt surveys.
 

Diskuterte erfaringer med surveybruk
Medborgerpanel-konferansen 2014 gikk av stabelen i Bergen 6. og 7. november. Verdensledende eksperter innen bruk av opinionundersøkelser, såkalt surveys, hadde tatt turen til UiB for å presentere forskning hvor de har benyttet denne metoden, og diskuterte sammen med andre norske og utenlandske forskere erfaringer og utfordringer ved å bruke metoden.

Hovedforedragsholdere var Diana Mutz (University of Pennsylvania), Jon Krosnick (Stanford University), Rune Stubager (Aarhus University) og Paul Sniderman (Stanford University). Foruten disse foredragene bestod konferansen av artikkelpresentasjoner og plenumsdiskusjoner som omhandlet ulike aspekter ved bruk av surveymetodologi.

Undersøker nordmenns holdninger om viktige samfunnsspørsmål 
Bakgrunnen for konferansen var dannelsen av Norsk medborgerpanel. Panelet er en ny og internettbasert undersøkelse om nordmenns holdninger til viktige samfunnstema. Tusener av nordmenn er invitert til å gi sin mening ved å svare på spørsmål om tillit og politisk deltakelse, klima og miljø og diversitet og velferd. Tre runder av Norsk medborgerpanel er hittil avviklet, og på konferansen ble forskning basert på data derfra presentert.


Vitenskapelig assistent Lise Lund Bjånesøy var godt fornøyd med konferansen.
- Både presentasjonene og de mange diskusjonene holdt et høyt faglig nivå, og det hele var både veldig lærerikt og inspirerende. Dette kommer til å lede til flere spennende publikasjoner, sier Lund Bjånesøy.