Hjem
Media City Bergen
Forskning

Forskning i MCB

Flere pågående forskningsprosjekter har tilhold i Media City Bergen. Målet er å skape et internasjonalt ledende miljø for utdanning, innovasjon og kunnskapsutvikling i mediefeltet.

Hovedinnhold

Samlokaliseringen av høyteknologiske mediebedrifter og Universitetet i Bergen sine forskningsmiljøer vil legge grunnlag for forskningssamarbeid på ulike områder innen medieproduksjon.

Institutt for informasjons- og medievitenskap har flere pågående prosjekter som vil ha tilhold i Media City Bergen. Se oversikt over prosjekt nedenfor.