Hjem
Media City Bergen
Om Media City Bergen

Om bygget

Media City Bergen blir sentralt plassert i Bergen sentrum i de tidligere lokalene til Hydro og DNB i Lars Hillesgate. Bygget blir betydelig bygget om og tilrettelagt for bedriftene som skal flytte inn.

Hovedinnhold

Utbygger er Entra Eiendom og arkitekt for bygget er MAD.

Det er lagt opp til at instituttet skal leie ca 2000 m2 av lokalene i det nye bygget og DigUiB ca 700 m2, og arkitekttegningene for disse lokalene er nå ferdigstillt. UiBs arealer er dimensjonert for tre praktiske BA-program med 180 studenter over tre årskull, tilhørende produksjonsorientert master med maksimalt 40 studenter, teknisk og administrativ stab, samt vitenskapelig ansatte og praksislærere som vil være knyttet til disse programmene.

Institutt for informasjons- og medievitenskap vil få betydelig bedre lokaler for forskning og undervisning. Flere spesialrom som forskningslab, observasjons- og øvingsstudio, teknisk verksted, redigeringssuiter, lydstudio og fargerkorrigering i tillegg til ordinære undervisningsrom vil tilby lokaliteter for up-to-date undervisning og forskning.

I lokalene vil det også være et stort område utformet som et redaksjonslokale som vil egne seg utmerket til praktisk redaksjonsarbeid.

Entreprenør HENT AS har satt opp et webkamera på byggeplassen.