Hjem
Media City Bergen
Bakgrunn

Dokumenter

Saksbehandling i forbindelse med Media City Bergen.

Hovedinnhold

Universitetsstyret

Universitetsstyret har behandlet MCB i følgende saker:

Sak 4b/12

Sak 7/13, Om arbeidet med og lokalisering av en medieklynge i Bergen, 14.2.2013

Sak 10/14, Universitetets deltakelse i medieklyngen "Media City Bergen", 13.2.2014​​​

Sak 42/14, Prioritering av større byggeprosjekter 2015-2020, 28.5.2014

Sak 158/16, Studieportefølge 2017, 1.12.2017 

Fakultetsstyret

Fakultetstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet har behandlet MCB i følgende saker:

Sak 51/13, Budsjettforslag 2014, 2013

Sak 65/13, Deltakelse i medieklyngen Media City Bergen, 29.10.2013

Sak 33/14, Deltakelse i Media City Bergen - orientering om status, 17.6.2014

Sak 27/16, Nedleggelse og opprettelse av av studieprogram ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, 12.4.2016

Sak 70/16, Orientering om fakultetets deltakelse i Media City Bergen, 1.11.2016