Hjem
Media City Bergen
Lærings- og formidlingslab

Lærings- og formidlingslab

Universitetet i Bergen har etablert en lærings- og formidlingslab i medieklyngen Media City Bergen. Gjennom utstrakt samarbeid og tverrfaglig kompetanse på pedagogikk og teknologi skal denne lab'en være en drivende kraft i utviklingen av digital undervisning og formidling ved UiB.

UiBs lærings- og formidlingslab skal

  • tilby forskningsbasert og oppdatert kompetanse og undervisning på bruk av IKT i undervisningen
  • ha kapasitet og kompetanse til å utvikle nye og skreddersydde IKT-løsninger og læringsressurser i samarbeid med fagmiljøene
  • ha kompetanse og kapasitet til å lage audiovisuelle produksjoner og læringsressurser for undervisning og formidling i samarbeid med fagmiljøene
  • drive oppsøkende virksomhet mot fagmiljøene for å identifisere muligheter og potensiale løsninger og anvendelser
  • drive forskningsbasert virksomhet, kunne ha egne forskningsprosjekter, og kunne ta eksterne oppdrag
  • ha topp infrastruktur (teknisk og administrativ)
  • ha tverrfaglig kompetanse både i pedagogikk og teknologiutvikling
  • samarbeid med aktørene i medieklyngen Media City Bergen.

 

Produksjoner, verktøy og tjenester

DigUiB-programmet er nå rigget for å levere støttetjenester og gjennomføre produksjoner til bruk i undervisning og formidling. Les mer om medieproduksjoner og andre verktøy og tjenester eller bestill våre tjenester her. 

Vi samarbeider også med Dragefjellet lærings- og formidlingssenter som er Det juridiske fakultets senter for utvikling av digital undervisnings og forskningsformidling.