Hjem
Media City Bergen
UiB læringslab

UiB læringslab i MCB

Universitetet i Bergen har etablert en læringslab i medieklyngen Media City Bergen. Gjennom utstrakt samarbeid og tverrfaglig kompetanse på pedagogikk og teknologi skal UIB læringslab være en drivende kraft i utviklingen av digital undervisning og formidling ved UiB.

Hovedinnhold

UiBs læringslab skal skal være en drivende kraft i utviklingen av digital undervisning, vurdering og formidling ved UiB og har kompetanse på studiekvalitet, læringsstøtte, etter- og videreutdanning, bruk av digitale verktøy, universitetspedagogikk, formidling og medieproduksjon. 

UiB læringslab tilbyr støtte til fagmiljøer som vil

 •  Videreutvikle undervisningspraksis 

•  Planlegge kurs, emner og studieprogram 

•  Bruke læringsteknologi 

•  Formidle kunnskap fra forskning og utdanning

 

Les mer om UiB læringslab