Hjem
Media City Bergen
Innovasjon og entreprenørskap

Nytt kurs i innovasjon og entreprenørskap i Media City Bergen

Hvordan være innovativ og lykkes som entreprenør? UiB lanserer nytt emne for bachelorstudenter ved SV-fakultetet i Media City Bergen.

Design Sprint
Foto/ill.:
Joao Ribeiro

Hovedinnhold

– Dette er en fantastisk mulighet til å fordype seg i akademiske teorier om innovasjon og entreprenørskap, samt få praktisk erfaring med metoder for idé- og forretningsutvikling fra næringslivet. Undervisningen foregår i et av landets mest konkurranseutsatte innovasjonsmiljøer. 

Dette sier Ole J. Mjøs, professor og faglig leder for UiBs forskning og utdanning i Media City Bergen.

Emnet «MCB201: Introduksjon til innovasjon og entreprenørskap i Media City Bergen» starter høsten 2019. Dette er siste tilskudd i rekken av populære utdanningstilbud i medieklyngen.

Søknadsfrist 18. august. Søk opptak her.

Forskningsbasert kunnskap og faglig forankring

– Emnet tilbyr bred teoretisk og praktisk innsikt, samt et analytisk og kritisk blikk på innovasjonsfeltet. Vi dyrker ikke en «quick fix»-tilnærming, sier Mjøs.

– Nå kan vi gå grundigere til verks enn noensinne, siden dette kurset helt og holdent er viet innovasjon og entreprenørskap, sier professor Lars Nyre.

Lars Nyre er en sentral foreleser på MCB201 og har undervist i innovasjon og mediedesign i over 10 år ved Institutt for informasjons- og medievitenskap.

Emnet er forankret i fag som for eksempel sosiologi, design, medievitenskap og kommunikasjon, økonomi og ledelse, strategi, retorikk, psykologi, og informasjonsvitenskap.

– Jeg gleder meg til å snakke om Norges innovasjonshistorie, ulike strategier for mekanisk og digital innovasjon, og nyttige teorier som Lean-metode og Business Model Canvassing, sier Nyre.

Universitetslektor Joao Ribeiro underviser studenter i hvordan samarbeide med selskap som Bergens Tidende, TV 2, Vimond og IBM. I det nye kurset viderefører han bruken av metoder som Design Sprint.

Media City Bergen som innovasjonsplattform

Media City Bergen er en innovasjonsplatform for UiB - også innen utdanning. Her tilbys allerede innovasjonsorienterte utdanninger innen medieteknologi og medieproduksjon på både bachelor- og master-nivå, samt PhD-stipend innen medieteknologi og innovasjon.

Med dette emnet trapper UiB nå opp satsningen på utdanningen innen feltet.

– Slike ferdigheter avgjørende for å lykkes med digital omstilling i en verden i lynrask endring, og studentene vil således være langt bedre rustet til å bidra til å løse utfordringer og skape nye løsninger i medieindustrien.

Dette sier Anne Jacobsen, CEO i NCE Media i Media City Bergen.

– Initiativene til UiB her i Media City Bergen utgjør en fremtidsrettet og solid satsing på kunnskap og kompetanse mot mediesektoren. Det nye kurset vil kunne rekruttere enda flere dyktige mennesker til en bransje i vekst, avslutter Jacobsen.