Hjem
Media City Bergen
Dokumenter og vedtak

Bakgrunn

Her kan du lese om bakgrunn og oppstart til Media City Bergen.

Media City Bergen

Hovedinnhold

Prosessen om en medieklynge i Bergen startet i 2009 med utgangspunkt i dialog mellom universitetsledelsen og konsernledelsen i TV2 om utstyrs- og studiosamarbeid.

Høsten 2011 ble det opprettet en koordineringsgruppe for medieklyngen bestående av ledere fra TV2, Vizrt, NRK, BT, BA og UiB. Instituttleder fra Institutt for informasjons- og medievitenskap har deltatt i gruppen siden våren 2012. Gruppens funksjon har vært å utvikle selve klyngekonseptet, sikre fremdrift i arbeidet og samordne prosessene mellom aktørene.

Våren 2012 ble det lyst ut en anbudskonkurranse blant fire utbyggere hvor ENTRA eiendom ble vinneren med sitt tilbud til Media City i Lars Hillesgate 30 (DNBs lokaler).

7. februar 2013 ble det avholdt felles pressekonferanse hvor planene for medieklyngen i Lars Hillesgate ble presentert av toppledelsen i de aktuelle aktørene i klyngen.