Hjem

Meritteringsordning for fremragende undervisere ved UiB

Hovedinnhold

Illustrasjon utdanningsikoner

Ved Universitetet i Bergen kan enkeltpersoner og undervisningsmiljø som over tid har jobbet for å forbedre undervisningskvaliteten - og som har konkrete planer for hvordan dette arbeidet skal videreutvikles, søke status som fremragende underviser eller fremragende undervisningsmiljø.

Status som Fremragende underviser eller Fremragende undervisningsmiljø (FUND) tildeles undervisere eller undervisningsmiljø som har utmerket seg ved særlig systematisk, langsiktig og målrettet arbeid for utdanningskvalitet og ved bidrag til utvikling av en samarbeidsorientert undervisningskultur.

Tiltaket gjelder all utdanningsaktivitet, inkludert undervisning, veiledning, planlegging, gjennomføring, evaluering, erfaringsdeling og ledelse.

FRAMRAGENDE UNDERVISER
Kvinne med langt hår og briller smiler til kamera

Benedicte Irgens får status som fremragende underviser

Benedicte Irgens har drevet med undervisning i nesten 40 år – nå blir hun merittert for arbeidet hun gjør med undervisningskvaliteten ved fakultetet.

Nyhet | utdanning
Mark Price, Institutt for samfunnspsykologi

Mark Price er fremragende underviser

Professor Mark C. Price er utnevnt til fremragende underviser ved Det psykologiske fakultet, UiB. Price underviser i persepsjon, oppmerksomhet og bevissthet på profesjonsstudiet i psykologi.

Merittering
fremragende undervisere Lars Nyre Regine Paul

To nye framragande undervisarar på SV!

At professorane Regine Paul og Lars Nyre er eineståande undervisarar har studentane visst lenge, men no har dei det svart på kvitt! Begge har no blitt meritterte til den gjeve tittelen «framragande undervisar».

Undervisning
Fremragende undervisere 2021

Fem får fremragende underviser-status

Sigrunn Eliassen, Bodil Holst, Henk Keers, Atle Rotevatn og Mathilde B. Sørensen blir tatt opp i fakultetets pedagogiske akademi, og skal bidra til å øke kvaliteten på utdanningen ved fakultetet.

Nytt prosjekt
Bilde av Jan-Ove Færstad

Millioner til bedre jussundervisning

Førsteamanuensis Jan-Ove Færstad er underviseren som gjør det knusktørre enkelt og det kompliserte morsomt. Med midler fra Diku skal han igjen flytte grensene for hva god undervisning kan være.