Hjem
Meritteringsordning for fremragende undervisere ved UiB

Fremragende undervisere og undervisningsmiljø ved Universitetet i Bergen

Meritteringsordningen legger vekt på at underviseren må kunne dokumentere og beskrive sin egen tilnærming og praksis inn mot fire hovedområder.

Hovedinnhold

De fire hovedområdene er: 

  • Fokus på studentenes læring
  • Klar utvikling over tid
  • Forskende tilnærming
  • Kollegial holdning og praksis

Ved Universitetet i Bergen har følgende personer status som fremragende undervisere:

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

  • Astrid GynnildProfessor, Institutt for informasjons- og medievitenskap
  • Jens Kjeldsen, Professor, Institutt for informasjons- og medievitenskap
  • Frode Meland, Professor, Institutt for økonomi
  • Lise Rakner, Professor, Institutt for sammenlignende politikk

Det humanistiske fakultet

Det psykologiske fakultet

Det medisinske fakultet

  • Utlysningsprosess er gjennomført høsten 2020. Konklusjon ventes på nyåret 2021.

Det juridiske fakultet

Fakultet for kunst, musikk og design