Hjem
Meritteringsordning for fremragende undervisere ved UiB

Fremragende undervisere og undervisningsmiljø ved Universitetet i Bergen

Meritteringsordningen legger vekt på at underviseren må kunne dokumentere og beskrive sin egen tilnærming og praksis inn mot fire hovedområder.

Hovedinnhold

De fire hovedområdene er: 

 • Fokus på studentenes læring
 • Klar utvikling over tid
 • Forskende tilnærming
 • Kollegial holdning og praksis

Ved Universitetet i Bergen har følgende personer status som fremragende undervisere:

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

 • Astrid GynnildProfessor, Institutt for informasjons- og medievitenskap
 • Jens Kjeldsen, Professor, Institutt for informasjons- og medievitenskap
 • Lars Nyre, Professor, Institutt for informasjons- og medievitenskap
 • Frode Meland, Professor, Institutt for økonomi
 • Lise Rakner, Professor, Institutt for sammenlignende politikk
 • Regine Paul, Professor, Institutt for politikk og forvaltning

Det humanistiske fakultet

Det psykologiske fakultet

Det medisinske fakultet

 • Lone Holst, Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
 • Silje Mæland, Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
 • Bente Elisabeth Moen, Professor, Direktør ved Senter for internasjonal helse og Globale samfunnsutfordinger
 • Inger Lise Teig, Førsteamanuensis, Forskningsleder HELTER, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
 • Edvin Schei, Professor, Fagområde for allmennmedisin og Enhet for læring (EFL), Institutt for global helse og samfunnsmedisin
 • Thomas Mildestvedt, Førsteamanuensis, Fagområdeleder allmennmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
 • Martin Biermann, Professor, Overlege, Klinisk institutt 1
 • Monika Kvernenes, Førsteamanuensis, Medisinsk- og helsefaglig pedagogikk
 • Ingrid Miljeteig, Professor Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS)
   

Det juridiske fakultet

Fakultet for kunst, musikk og design