Hjem
Meritteringsordning for fremragende undervisere ved UiB

Om meritteringsordning for fremragende undervisere

I 2017 vedtok Stortinget i stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» at alle universiteter og høyskoler skal etablere meritteringssystemer som bidrar til at arbeidet med å utvikle god undervisning verdsettes.

Hovedinnhold

Det overordnede målet med meritteringsordningen er todelt; systematisk og målrettet arbeid for utdanningskvalitet - og en kollegial undervisnings- og lærerkultur.

Meritteringsordning ved UiB

Universitetet i Bergen (UiB) ønsker å synliggjøre og gi status til systematisk og dokumentert arbeid med undervisningsutvikling, og dessuten å bidra til å utvikle en samarbeidsorientert og profesjonell undervisningskultur. Tiltaket gjelder all utdanningsaktivitet, inkludert undervisning, veiledning, planlegging, gjennomføring, evaluering, erfaringsdeling og ledelse.

Ved UiB ble den første meritteringsordningen etablert allerede i 2016 ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Meritteringsordningen for undervisere gir den pedagogiske kompetansegraden «Fremragende underviser» (Excellent Teaching Practitioner). 

Siden 2016 har samtlige fakultet ved UiB etablert meritteringsordninger for ansatte som over tid har gjort og vist et særskilt godt og systematisk arbeid med undervisning.

Hvordan bli merittert?

Det er det enkelte fakultet som står for utlysningen av Fremragende underviser-statusen ved UiB. Fakultetene har egne ordninger og kriterier, og lyser ut med ulike intervaller. 

For mer informasjon om meritteringsordningen for fremragende undervisere ved ditt fakultet, se fakultetets nettside og kontaktinformasjon for spørsmål om ordningen.