Hjem
Meritteringsordning for fremragende undervisere ved UiB
Meritteringsordning for fremragende undervisere

Kontaktinformasjon fakultetenes meritteringsordning

Her finner du oversikt over nettsider og kontaktinformasjon for spørsmål om de ulike fakultetenes meritteringsordning for fremragende undervisere.

Hovedinnhold