Hjem
Michael Sars-senteret
Molekylær genetikk hos protochordatar

Chourrout forskningsgruppe

Vi utvikla eit nytt modellsystem med Oikopleura, slik at vi kan forske på korleis enkle dyr har utvikla seg frå meir komplekse forfedre.

Oikopleura diocao
Foto/ill.:
Sars International Centre for Marine Molecular Biology

Hovedinnhold