Hjem
Michael Sars-senteret
Evolusjon av nevrotransmitterreseptorar

Lynagh forskningsgruppe

Gruppa vår studerer den biofysiske funksjonen til og evolusjonen av nevrotransmitterreseptorar ved bruk av molekylær fylogenetikk, kjemisk biologi og elektrofysiologi.

Tim Lynagh
Foto/ill.:
Tim Lynagh

Hovedinnhold