Hjem
Michael Sars-senteret
Utvikligssystem frå laboratoriet til sjøen

Christiaen Forskningsgruppe

Vi bruker CRISPR/Cas9, imaging, enkel-celle genomikk og modellering for å studere multipotente hjarterelaterte stamceller og cellulær adferd i sekkdyret Ciona.

Microscopy image
Foto/ill.:
Christiaen group

Hovedinnhold