Hjem
Michael Sars-senteret
Om oss

Michael Sars-senteret

Hovedinnhold

Michael Sars-senteret ble etablert i 1997 som et selvstendig forskningssenter og ble i januar 2023 overført til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Senteret har siden 2003 vært partner i European Molecular Biology Laboratory (EMBL) og fungerer som en nasjonal strategisk ressurs for norsk marin biovitenskap. Vår målsetning er å etablere, styrke og utnytte lokale, nasjonale og internasjonale nettverk gjennom spesifikke aktiviteter inkludert forskningssamarbeid, fellesgradsamarbeid og vitenskapelig utveksling.  

Forskere ved Michael Sars-senteret studerer den unike molekylære og cellulære biologien til marine organismer innenfor et bredt felt av marin livsvitenskap fra molekylær-, cellulær- og utviklingsbiologi til nevrovitenskap, genomikk, systembiologi og evolusjon. Våre forskere benytter de nyeste avanserte teknikker og tilnærminger inkludert spesialutviklete dyrekulturer, elektron- og lysmikroskopi, kvantitative bildeanalyser, genomredigering, genomikk inkludert enkelt celle teknikk.  

EMBL

Michael Sars-senteret ble i juni 2003 det første partneren i til det prestisjefylte European Molecular Biology Laboratory (EMBL). Partnerskapet muliggjør vitenskapelig utveksling og støtter områder av felles interesse for de to institusjonene, åpner opp for nye forskningsretninger, opplæring og samarbeid. EMBL er representert i senterets rådgivende vitenskapelige komité (SAC) og Styret, og har en aktiv rolle i rådgivning og evaluering av Michael Sars-senteret sin utvikling og progresjon.  

Partnerskapet fokuserer på flere nøkkelområder:  

  • Felles vitenskapelig utveksling av informasjon på pågående prosjekter, framtidig samarbeid, karriereutvikling, og utveksling av personell.  
  • Bygging av institusjonelle partnerskap for å øke interaksjon mellom EMBL og medlemsland.
  • Fasilitere ambisiøse felles forskningsprosjekt der målet bare kan bli oppnådd ved koordinert europeisk innsats.  
  • Samutvikling og tilgang til nye integrerte eksperimentelle tjenester og dataressurser.  

Rios/Stokkermans/Santangeli/ EMBL

1) Muskel- og epitelformasjon i Drosophila embryo. 2) Formforandring – metamorfose hos en sjøanemone. 3) Liv i vann, en planktoncelle. 

Foto/ill.:
Rios/Stokkermans/Santangeli/ EMBL