Hjem

Middelalderklyngen

Mellomalderforsking ved UiB

Mange fagmiljø ved UiB forskar på mellomalderen: arkeologar, litteraturvitarar, historikarar, juristar, språkvitarar, kunsthistorikarar, botanikarar og andre.

Her vil vi samle noko av forskinga som pågår.