Hjem

Middelalderklyngen

Ambisjonar

Det humanistiske fakultet har mange ambisjonar for mellomalderklynga.

«En kunnskapsklynge innen middelalderforskning har som målsetting å bli en tverrfaglig og tverrfakultær drivkraft for middelalderstudier i nær kontakt med regionale institusjoner og med en sterk internasjonal orientering.»

«Klyngen skal videreutvikle de sterke tradisjonene de humanistiske fagene har innenfor middelalderforskning og utvikle kontakten med eksterne regionale aktører, bl.a. skolen, museene og reiselivsnæringen.»

«Klyngen skal være en pådriver i utvikling av lokal og nasjonal kunnskapsformidling om middelalderen.»

«En klynge innen middelalderforskning skal være et sted for gjensidig utvikling av forsknings-, museums og formidlingsarbeid.»

«Klyngen skal bidra til å vise middelalderens relevans i en bredere og samtidig kontekst: gjennom kontakt med skolen, samhandling med museumssektoren i Hordaland, turistnæringen og Fylkeskommunen.»

«Middelalderklyngen skal også være et springbrett for utvikling av praksiskomponenter i utdanningsløpene ved UiB og utvikling av et tverrfaglig MA-program i middelalderstudier.»