Hjem
Middelalderklyngen
Bokslepp

Hvordan har kleberstein blitt brukt her i nord?

Velkommen til bokslepp for en helt ny bok om arkeologi, geoarkeologi og håndverk. Tema går fra steinbrudd til bruk av kleberstein innen det Nordatlantiske området.

Nidarosdomen
KLEBERSTEIN: Nidarosdomen er det største bygget av kleberstein i Europa.
Foto/ill.:
Per Stormyr

Hovedinnhold

Soapstone in the North. Quarries, Products and People 7000 BC-AD 1700

Boken favner vidt fra forhistoriske fiskesøkker, kokekar fra vikingtid og middelalder til middelalderske katedraler og klostre. Proveniensbestemmelse av kleberstein står sentralt; hvor kom kleberen fra, og hvordan var klebersteinsindustrien organisert, og av hvem, i forhistorisk tid og middelalder? 

Redaktørene Gitte Hansen og Per Stormyr gir en kort introduksjon av boken, og det blir lett servering.

Alle interesserte er velkommen!

Sammendrag av boken
Soapstone is a remarkable rock. While it is soft and very workable, it is also durable and heat-resistant, and with a high heat-storage capacity. These properties have been recognised and valued around the world since prehistoric times, and soapstone has been used for a multitude of purposes, ranging from everyday household utensils to prestigious monuments and buildings.

This book addresses soapstone use in Norway and the North Atlantic region, including Greenland. Although the majority of the papers deal with the Iron Age and Middle Ages, the book spans the Mesolithic to the early modern era. It deals with themes related to quarries, products and associated people and institutions in a broad context. Recent years have seen a revival of basic archaeological and geological research into the procurement and use of stone resources.

With its authors drawn from the fields of archaeology, geosciences and traditional crafts, this anthology reflects cross-disciplinary work born of this revival.

Boken er en vitenskapelig antologi i University of Bergen Archeological Series

Les mer om boken