Hjem
Middelalderklyngen
byvandring

Bryggen som verdsarv

Kva er det som gjer Bryggen til ein verdsarvstad? Bli med verdsarvkoordinatoren på ei omvising 15. oktober.

Bryggen i Bergen
Bryggen i Bergen er eitt av åtte norske kulturminne på UNESCO si liste over verdas kultur- og naturarv.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Bergen blei grunnlagd på 1000-talet og vert rekna som ein av dei eldste store handelshavnene i Nord-Europa. Bryggen med dei tradisjonelle trebygningane var i mellomalderen eit livleg sentrum for internasjonal handelsverksemd. 

Bryggen i Bergen vart i 1979 som ein av dei første norske stadene skriven inn på lista over verdas kultur- og naturarv.

Kva er dei framståande universelle verdiane til Bryggen? Dette er ein verdsarvstad som snart har hatt denne statusen i 40 år. Kva utfordringar ser ein i dag og kanskje ville verdsarvstaden blitt definert litt annleis idag, litt endra grenser, kanskje? Dette er ei utvikling som er naturleg, verdsarv har endra seg i tråd med endra retning innafor akademia. 

Byvandringa er i regi av Byantikvaren, ved verdsarvskoordinator Hege Bakke-Alisøy.

Gratis