Hjem
Middelalderklyngen
konsert

Middelaldermesse for 22. søndag etter pinse

Currentes inviterer til konsert med musikk til ordinarie-og proprieleddene i den katolske messen for 21. oktober.

Konsert med Currentes
CURRENTES: Currentes spesialiserer seg i polyfon musikk fra senmiddelalder og renessanse.

Hovedinnhold

Ensemblet Currentes har i de tre siste år spesialisert seg på å arrangere og improvisere musikk i stil med senmiddelalderens polyfone musikk. I denne konserten framfører Currentes musikk til ordinarie-og proprieleddene i den katolske messen for 21. oktober 2018, altså 22. søndag etter pinse. Ordinarieleddene (Kyrie, Glora, Credo, Sanctus, Agnus Dei) er tonesettinger av komponister fra 1300- og 1400-tallet, mens proprieleddene (Introitus, Graduale, Alleluia, Offertorium, Communion) arrangeres og improviseres flerstemt av Currentes.

Program
Introitus, «Si iniquitates»
Kyrie: Anonymus, «Rex Angelorum/Clemens Pater»
Gloria: Antonio Zacara da Teramo (ca1365-1416): «Gloria Micinella»
Graduale, «Ecce quam bonum»
Alleluia, «Qui timent Dominum»
Credo:  Antonio Zacara da Teramo: «Credo Cursor»
Offertorium, «Recordare mei, Domine»
Sanctus: Anonymus (Ivrea, Biblioteca Capitolare, Ms. 115)
Agnus Dei: Anonymus (Cambrai, Bibliothèque Communale, Ms. B 1328)
Communio, «Ego clamavi»

Ensembleleder Jostein Gundersen er førsteamanuensis ved Fakultet for Kunst, Musikk og Design, UiB.

Konserten er et samarbeid mellom Currentes, Foreningen Antikk Musikk og Middelalderuken.

Arrangementet på facebook

Gratis!