Hjem
Middelalderklyngen
middelalderuken

Kong Oscars gate – tvers gjennom middelalderen

Lørdag 20. oktober er det offisiell åpning av Kong Oscars gate. Alle er hjertelig velkommen til åpningen.

Utgravninger ved Domkirkeplassen
NIKU GRAVER: En arkeologisk utgravning foran Domkirken i Bergen har produsert blant annet Norges antatt eldste brosteinsgate, en nydelig glassperle, men også noen tomme graver som bærer på hemmeligheter.
Foto/ill.:
Christine Hvidsten

Hovedinnhold

Miljøløftet og NIKU inviterer til åpning av Kong Oscars gate. Gaten er stengt for motorisert ferdsel og det blir gatevandring, taler, servering, gatespill og fortellinger om de arkeologiske funnene fra utgravningene i gate. Velkommen!

Program

12.00

Gatevandring fra Bryggesporden til Domkirkeplassen
ved lokalhistoriker Jo Gjerstad.
Oppmøte ved Bryggesporden (Krysset Kong Oscars gate/ Vetrlidsallmenning)

13.00

Offisiell åpning på Domkirkeplassen 
Velkommen
Tale ved avdelingsdirektør i Statens vegvesen Grethe Vikane  
Tale ved byråd for Byutvikling Anna Elisa Tryti 
Enkel utendørs servering

13.30

Orgelkonsert med organist Per Inge Hove
Dørene til Domkirken er åpen og konserten er gratis og åpen for alle. Det er også anledning til å se fotoutstillingen "What does peace look like?" som er utstilt i Domkirken.

12.00–15.00

Bilfri gate med aktiviteter 
Hanseater fra Bergen Byspill lager stemning for store og små med sang og musikk, og arkeologer som deltok i utgravingen forteller om funnene de har gjort i Kong Oscars gate.

Opprustingen av Kong Oscars gate har pågått siden 2016. Prosjektet omfatter strekningen fra Bryggesporden til Domkirkeplassen. Gaten er utformet som et delt gaterom for alle trafikanter, og har blitt envegskjørt med fartsgrense på 30 km i timen. Hele gatestrekket har fått ny belysning og gaten er rustet opp med nytt dekke. Gaten er en del av middelalderbyen i Bergen, og den nordligste delen av gaten er et av byens eldste gateløp.

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har gjort utgravninger under anleggsperioden og vil fortelle om arkeologien langs gaten.