Hjem
Middelalderklyngen
middelalderuken

Det nye vikingskipet fra Østfold

Hvorfor ble store vikingskip slept på land og lagt i gravhauger? Hva kan vi allerede nå si om det nye vikingskipet som er funnet i Østfold denne uken? Velkommen til morgenforedrag fredag 19. oktober.

Jellhaugen
FUNNET SKIPSGRAV: Skipsgraven ble funnet med georadar på Viksletta rett ved den monumentale Jellhaugen i Østfold.
Foto/ill.:
NIKU

Hovedinnhold

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) har funnet et nytt stort vikingskip i Østfold. Det er det fjerde store vikingskipet fra Norge som er blitt funnet i en gravhaug.

I anledning Middelalderuken, vil vikingskipsforsker Eldar Heide ved Høgskolen på Vestlandet holde et kort morgenforedrag om vikingskip i et møte i regi av Historisk forening (HIFO) i Bergen.

Hvordan er slike skip blitt bygget, og hvor viktige var skipene for vikingenes kultur? Hvor unike var vikingenes skip sammenlignet med andre samtidige skipstyper i Europa, og hvordan ble skipene bygget? Hvorfor ble store skip slept på land og lagt i gravhauger? Og hva kan vi allerede si om det nye vikingskipet som er funnet i Østfold denne uken? 

Arkeologer fra NIKU har gjort funnene ved hjelp av georadar.

Alle er hjertelig velkommen.

NB! Foredraget er flyttet til Det grønne rommet, 4. et. i Øysteinsgate 1.