Hjem
Middelalderklyngen
forskningsmidler

Pengestøtte til middelalderforskning

Middelalderforskningen ved UiB befester sin sterke posisjon og mottar støtte til to prosjekter gjennom årets FRIPRO-tildeling fra Forskningsrådet.

Illustrasjon
PENGESTØTTE: Middelalderforskerne Laura Saetveit Miles og Gitte Hansen har begge fått støtte fra Forskningsrådet gjennom årets FRIPRO-tildeling.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

For 2019 innvilget Forskningsrådet midler til 107 nye prosjekter landet over. Innen humaniora og samfunnsvitenskap har 27 prosjekter fått tildelt 217 millioner. To av prosjektene som har fått finansiering går til middelalderforskere ved UiB. 

Forskerne som får tildelt midler er:

Laura Saetveit Miles, førsteamanuensis i engelsk litteratur ved Institutt for fremmedspråk. Hun får tildelingen i kategorien "Unge forskertalenter" for prosjektet "Re-assessing St. Birgitta of Sweden and her Revelations in Medieval England: Circulation and Influence, 1380-1530".

Gitte Hansen, professor i middelalderarkeologi ved Universitetsmuseet i Bergen. Hun får midler til prosjektet "The Borgund Kaupang by Aalesund, western Norway Life and Death of a small town in the periphery of Europe."    

KORT OM PROSJEKTENE

St. Birgitta project
It is a commonplace that we continue to underestimate women’s roles in shaping literature and culture, both in the present and in the past. Holy woman and visionary Birgitta of Sweden (1303-73) was well-known in late-medieval England and her Revelations were translated multiple times, but she remains chronically understudied. Nearly all of the English texts concerning Bridget are unedited and trapped in medieval manuscripts, and no-one has yet undertaken what this ReVISION project proposes: a comprehensive study of the full impact of Birgitta and her Revelations on English literature and culture.

The main research question will be: what was the reception and influence of St. Birgitta of Sweden, and her Revelations and related texts, in late-medieval England? In pursuing this question by means of a text database, new editions, and their analysis, the ReVISION project will test a bold overarching hypothesis: that from when the Revelations first crossed the Channel around 1380 into the English Reformation in the 1530s, Birgitta was in fact the most influential female author in medieval England, indelibly shaping the English society and, at the same time, the English also shaped Birgitta and her texts to fit their own needs and tastes, sometimes through dramatic adaptation.

The Borgund Kaupang Project
Borgundkaupangen var ein sentral handelsstad på Sunnmøre som voks fram på slutten av vikingtid. Borgund hadde si storheitstid i mellomalderen, før staden vart nedlagt på 1500-talet. Gjennom arkeologiske utgravingar har ein fått eit breitt og stort materiale frå kaupangen, men som det til no i liten grad har vore forska på. 

Gjennom eit tverrfagleg forskingsprosjekt vil ein no få fram ny kunnskap om kaupangen og menneska som levde og arbeidde her – både dei fastbuande og dei tilreisande. Kva rolle spela Borgunds innbyggarar i nasjonale og internasjonale økonomiske, kulturelle og sosiale nettverk? Produksjon, anskaffelse og bruken av eksotiske og heimlege varer vil bil undersøkt. Kyrkja og religiøse aspekt ved kaupangen blir også sett i fokus.

To ph.d.-stillingar og 14 studiar utført av nasjonale og internasjonale ekspertar vil ta for seg det breie spekteret av kjeldemateriale, frå importerte tekstilar og eksotiske varer til heimlege kvardags- og hushaldsprodukt.