Hjem
Middelalderklyngen
Middelalderuken

Middelalderuken 2019

I løpet av mellomalderveka får du moglegheit til å møte ein spennande og fargerik tidsalder og lære meir om mellomalderens kultur og historie.

Middelalderuken 2019
I dagane 26. oktober til 3. november vil ei rekke aktivitetar knytt til mellomalderen finne stad i Bergen.
Photo:
UiB

Innhold

I dagane 26. oktober til 3. november vil ei rekke aktivitetar knytt til mellomalderen finne stad i Bergen, i regi av Mellomalderklynga. I tillegg til ein internasjonal konferanse arrangerer vi aktivitetar der heile byens befolkning er velkommen. Programmet vil bli lagt ut når det nærmar seg. 

Bryggen og Urnes på UNESCO-lista

Miniseminar på Bryggens Museum laurdag 26. oktober kl. 10–13
Byantikvaren held miniseminar i samband med 40-årsjubileum for innskrivinga av Bryggen i Bergen og Urnes Stavkirke på UNESCO si verdsarvliste.

Kvifor har vi verdsarv?

Debatt på Litteraturhuset måndag 28. oktober kl. 19–20.30
Bryggen i Bergen og Urnes Stavkirke blei i 1979 skriven inn på UNESCO si liste over verdas kultur- og naturarv, som dei to første i Noreg. No har det gått 40 år. Kva betydning har desse stadane i dag? Kven sin verdsarv er det? Og kvifor har vi eigentleg verdsarv? 

Methodology in Mythology 

Internasjonal konferanse 31. oktober–1. november
The idea is to present a selection of important source types and approaches and discuss their potentials, pros and cons, based upon what the research history has shown. What can we gain by approaching Nordic pre-Christian myth and ritual from this angle? And what are the disadvantages or risks?
Program og meir informasjon