Hjem
Middelalderklyngen
Middelalderuken

Mellom bilder og liv. Jøder i middelalderens Europa

Hvordan ble jødisk identitet definert og uttrykt materielt i løpet av middelalderen?

Judesugga Uppsala 1300
Utsmykning fra katedralen i Uppsala, fra cirka 1300.
Foto/ill.:
Anders Andrén

Velkommen til foredrag med professor i arkeologi Anders Andrén frå Universitetet i Stockholm.

Foredraget er en presentasjon av et pågående arkeologisk prosjekt om jøder som en kulturell og religiøs minoritet i middelalderens Europa. Utgangspunktet for prosjektet er alle middelalderske bilder av jøder som finnes i skandinaviske kirker. Bildene er diskutert i forhold til en generell europeisk bildetradisjon, men også i forhold til skandinaveres faktiske møter med jøder i resten av Europa. I tillegg er det eksempler på arkeologisk undersøkte jødiske bosetninger i noen europeiske byer og på fysiske spor etter jødenes bortvisning i senmiddelalder.

Et gjennomgripende spørsmål i foredraget er hvordan jødisk identitet ble definert og uttrykt materielt i løpet av middelalderen.

Arrangementet er i regi av Forskergruppen mennesket og materialitet