Hjem
Middelalderklyngen
ny æresdoktor

Forelesning ved æresdoktor Eamon Duffy

Tittelen på forelesningen er "Poussin's Seven Sacrament Paintings and the Current Revival of Interest in the Material Culture of Early Roman Christianity."

Eamon Duffy
Duffy har i vesentlig grad bidratt til å forme vår forståelse av det 15. og 16. århundret i Europa, og overgangen fra det senmiddelalderlige til det tidligmoderne samfunnet.
Foto/ill.:
Johan Bergström-Allen / www.carmelite.org

Den irske historieprofessoren Eamon Duffy blir utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen 15. oktober. Et æresdoktorat er den største æren UiB kan gi personer som ikke er ansatt ved universitetet. 

I forbindelse med æresdoktorutdelingen vil Duffy holde en forelesning ved Universitetsmuseet, i den nylig restaurerte Forhandlingssalen, 16. oktober kl. 17.00.

Tittelen på forelesningen er Poussin's Seven Sacrament Paintings and the Current Revival of Interest in the Material Culture of Early Roman Christianity.

Eamon Duffy
Professor Eamon Duffy har siden 1979 vært ansatt ved Universitetet i Cambridge. Fra 2003 til 2014 var han professor i kristendommens historie, siden 2014 er han professor emeritus. Han er fellow og tidligere også president for Magdalene College. Han var medlem av den pavelige historiske kommisjon 1999-2007. Duffy er æresdoktor ved m.a. University of Durham, King’s College, London og det pontifikale instituttet for middelalderstudier i Toronto, Canada.

Duffy har i vesentlig grad bidratt til å forme vår forståelse av det 15. og 16. århundret i Europa, og overgangen fra det senmiddelalderlige til det tidligmoderne samfunnet. Han har forsket på tro og trosuttrykk i vanlige folks liv, samt forholdet mellom folk flest og henholdsvis kirkelige og statlige myndigheter. Duffys forskning har endret den store fortellingen om Reformasjonen i England og gitt ny innsikt i dette fenomenet som en gjennomgripende og langtrekkende religiøs og kulturell forandring. 

Arrangementet er i regi av Universitetsmuseet i Bergen.