Hjem
Middelalderklyngen
middelalderforum

AVLYST: To illuminerte lovhåndskrift fra Bergen

Velkommen til foredrag i Dyvekes vinkjeller med postdoktor i norrøn filologi, Stefan Drechsler.

Landsleigubálkr, Mh 15, Codex Reenhielmianus, f. 99r
Faksimile av den utgaven av landsloven som blir kalt Codex Reenhielmianu, eller Codex Lund 15.
Foto/ill.:
Universitetsbiblioteket i Lund

Postdoktor i norrøn filologi, Stefan Drechsler, held føredraget "To illuminerte lovhandskrift frå Bergen".

Illuminasjon er et spesielt og sjeldent trekk ved nordiske lovmanuskripter som forteller oss mye om middelalderens rettskultur i Norge. I dette foredraget møter vi de to eneste illuminerte norske lovmanuskriptene som er bevart fra middelalderen: Lundarbók/Codex Reenhielmianus (Mh 15, Lund, Universitetsbiblioteket) fra ca. 1305-21, og den kjente Codex Hardenbergianus (GKS 1154 fol., København, Det Kongelige Bibliotek) fra ca. 1350-60.

Begge manuskriptene gir oss spennende og veldig forskjellige innledninger til kong Magnus Lagabøtes landslov fra 1274, som regulerte liv og handel i Bergen og hele Atlanterhavsområdet på 1300-tallet og fremover. Hva forteller de to håndskriftene oss om forståelse og bruk av loven i middelalderens Bergen? Hva kan stil og ikonografi fortelle oss om de internasjonale relasjonene som Vestlandet hadde i middelalderen, og for hvem ble de to manuskriptene produsert?

Foredraget er en del av foredragsrekken Middelalderforum, som denne våren har temaet "Lov og rett i middelalderen" og er arrangert av forskningsprosjektet "Mellomalderlov i endring/Transformations of Medieval Law" ved Universitetet i Bergen i samarbeid med Middelalderklyngen.

Frille og Dyvekes vinkjeller tirsdag 14. april kl. 18.

Alle er velkommen og foredraget er gratis!