Hjem
Middelalderklyngen

Bergen 1000 år! Fra byplan til levende samfunn, et arkeologisk perspektiv

Velkommen til foredrag på Bergens sjøfartsmuseum med professor i middelalderarkeologi Gitte Hansen.

«Scholeusstikket» er det første kjente prospekt av Bergen
«Scholeusstikket». Hieronymus Scholeus var en prospekttegner av ukjent nasjonalitet som i 1581 tegnet det første kjente bevarte bildet av Bergen. Scholeusstikket var opprinnelig i svart hvitt.
Foto/ill.:
Wikimedia Commons

Hovedinnhold

Snorre skriver i Heimskringla at Olav Kyrre (1066-1093) satte by i Bergen. De fleste har derfor regnet Olav som byens grunnlegger, og i 2020 feires Bergens 950 års jubileum. De arkeologiske kildene fra byens grunn viser imidlertid at de første parseller, planen om en by, ble materialisert et halvt århundre før Olav Kyrre.

Professor i middelalderarkeologi ved Universitetsmuseet i Bergen, Gitte Hansen, vil se nærmere på hva Snorre egentlig mente, og på hva som faktisk skjedde i Bergen før og etter Olavs tid.

Alle er velkommen og foredraget er gratis!