Hjem
Middelalderklyngen
Middelalderuken 2020

Stedsnavns plass i norsk arkeologi

Hvilken rolle spiller stedsnavn og stedsnavnforskning i norsk arkeologi i dag? Forskningsseminar ledet av arkeolog og postdoktor Sofie Laurine Albris.

Kart over Hordaland
Anvendelsen av stedsnavn i forskningen krever adgang til oppdateret og saklig kunnskap om stedsnavnematerialets omfang, lokalisering, overlevering og tolkning.
Foto/ill.:
Kartverket

Hovedinnhold

På dette seminaret skal det utforskes hvilken rolle stedsnavn og stedsnavnforskning spiller i norsk arkeologi i dag, hvilke spørsmål stedsnavn kan være med på å besvare, og hvilke problemer som er med deres anvendelse. Det vil bli diskutert hvordan grunnlaget for arkeologers bruk av stedsnavn kan forbedres og hvordan fremtiden ser ut for anvendelsen av arkeologi og stedsnavn i samspill i Norge.

Program

09.00–09.10

Velkomst

09.00–09.10

Forbindelser mellem stedsnavne, bebyggelsesarkæologi og landskab set fra et teoretisk perspektiv
Laurine Albris, UiB

09.10–10.00

Stedsnavnenes status i Norge fra navneforskingens perspektiv

09.10–09.30

Stedsnavn som kilde
Berit Sandnes, Kartverket

09.30–09.50

Place-Name Concentrations– what do they signify?
Peder Gammeltoft, Språksamlingene, UB

09.50–10.00

Spørsmål/diskusjon

10.00–10.15

Pause

10.15–11.30

Stedsnavn og bosetning

10.15–10.35

Bosetninger uten navn, navn uten bosetning– og transformasjonen til et eid landskap
Geir Grønnesby, NTNU

10.35–10.55

Jernalderens steds- og gårdsnavn– et blikk fra feltarkeologien
Lars Erik Gjerpe, KHM

10.55–11.15

TBA
Søren Diinhof, Universitetsmuseet i Bergen

11.15–11.30

Spørsmål/diskusjon

11.30–12.30

Lunsjpause

12.30–13.45

Stedsnavn og samfunnsforhold

12.30–12.50

Stedsnavn som verktøy for rekonstruksjonen av jernalderens kystlandskap i Midt-Norge – utfordringer og perspektiv
Birgit Maixner, NTNU

12.50–13.10

Hallingskeid og andre stader for leik og handel
Kjetil Loftsgarden, KHM

13.10–13.30

Stedsnavn – kulturell og topografisk kontekst
Frode Iversen, KHM

13.30–13.45

Spørsmål/diskusjon

13.45–14.00

Pause

14.00–14.10

Oppsummering av dagen

14.10–14.30   
(eller lenger)

Diskusjon, perspektiv, framtiden for stedsnavn i norsk arkeologi


Mer informasjon om seminaret og abstracts