Hjem
Middelalderklyngen
call for posters

The City in Time: Space, Culture and Heritage (call for posters)

Invitasjon til å delta med posterpresentasjon på tverrfaglig, internasjonal konferanse 2.–3. november 2021.

The City in TIme
POSTERPRESENTASJON: Som en integrert del av konferansen skal det lages en posterpresentasjon som viser mangfold og bredde i forskningen ved både UiB og andre forskningsinstitusjoner, knyttet til konferansens tema.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

I november 2020, arrangerer Universitetet i Bergen/Middelalderklyngen en internasjonal, tverrfaglig konferanse, The City in Time: Space, Culture and Heritage

Konferansen vil finne sted i Universitetsaulaen 2.–3. november.

Posterpresentasjon

Som en integrert del av konferansen skal det lages en posterpresentasjon som viser mangfold og bredde i forskningen ved både UiB og andre forskningsinstitusjoner, knyttet til konferansens tema.

Du som lager poster bør være til stede på konferansen for å presentere og fortelle om prosjektet i en egen postersesjon. 

Posterne kan presentere igangværende eller nylig avsluttete prosjekter fra enkeltforskere eller forskergrupper. Stikkord for presentasjonen kan være:

  • Hva handler prosjektet om?
  • Hva er du/dere opptatt av?
  • Hva ønsker du/dere å finne ut?
  • Hvordan jobber du/dere (metodikk)?
  • Eksempel på resultat
  • Hvorfor er dette interessant nå?

Mal for postere: Det er utarbeidet en mal for postere som skal brukes på konferansen. Utgifter til trykking vil bli dekket.

Språk: Engelsk

Frister: Meld interesse innen 15. september via dette skjemaet. Oppgi også foreløpig tittel på posteren. Endelig frist for innlevering av posteren er 15. oktober.

Kontaktperson: koordinator for Middelalderklyngen Irene Baug.