Hjem
Middelalderklyngen
middelalderuken 2022

Steinkirker og kalk – kunnskap og ivaretakelse

I regjeringens kirkebevaringsprogram er ett av målene at alle kirker fra middelalderen skal settes i stand før 2030. Men hvordan kan en best ta vare på en bygning i stein og kalk? Velkommen til seminar 27. og 28. oktober.

Domkirken i Bergen
Bergens nåværende domkirke er bygget på strandvollen på østsiden av Vågsbunnen. Sjøen gikk helt inn til kirken før Vågens innerste del ble fylt ut i løpet av middelalderen. Kirken lå i utkanten av det middelalderske byområdet, ved innfartsveien fra sør.
Foto/ill.:
Bergenskartet

Hovedinnhold

Det finnes en rekke norske middelalderkirker i stein i Norge, og de utgjør en viktig del av vår kulturhistorie. Barne- og familiedepartementet har gjennom forslag til kirkebevaringsprogram satt som ett av målene at alle kirker fra middelalderen skal settes i stand før 2030.

Hvordan kan en best ta vare på en bygning i stein og kalk? I Bergen har vi fremdeles fire bevarte steinkirker fra middelalderen. Alle disse har vært – eller er – under restaurering. Hvor viktig er kompetanse på historisk murverk og kalkhåndverk i restaureringsarbeidet? Og hvilken betydning har kalken når steinkirkene skal settes i stand, både med hensyn til kvalitet, til et stadig vanskeligere klima, men også for det estetiske uttrykket på kirken?

27. oktober – Korskirken

Moderator:

Åslaug Ommundsen

09.30–09.45

Velkommen ved Åslaug Ommundsen, Middelalderklyngen ved UiB, og Arne Tveit, Bergen kirkelige fellesråd

09.45–10.15

Presentasjon av prosjektene som har vært gjort i Mariakirken, Korskirken, Domkirken, hva vi har lært og erfart av både rette og feile valg ved Øystein Mortensen, Akasia

10.15–10.45

Arkitektur og steinteknologi i Norge i mellomalderen ved Kristian Reinfjord, UiB/Anno Museum

10.45–11.00

Pause

11.00–11.30

Kalkbrenning og kalkhåndverk: Gjenopptakelse av tradisjonen fra middelalderen ved Per Storemyr, Fabrica kulturminnetjenester

11.30–12.00

Best practice for restaurering av middelalderkirker i stein: Materialer, håndverk, mursesong og dokumentasjon ved Per Storemyr og Morten Stige, Fabrica kulturminnetjenester

12.00–12.15

Spørsmål og diskusjon

12.15–13.10

Lunsj i Korskirken, levert av Kirkens Bymisjon/Kronhagen

Moderator:

Kristian Reinfjord

13.10–13.40

Bruk av ulike kalkingsmetoder i restaurering av mellomalderbygg, erfaringer, fordeler og ulemper ved Camilla Sandem Dhelie, WSP

13.40–14.10

Kalkhåndverket fra bygg til reparasjon ved Inger Marie Olsrud, Riksantikvaren

14.10–14.40

Erfaringar med kalking av mellomalderbygg, blant annet Rosenkranstårnet ved Espen Marthinsen, Forsvarsbygg

14.40–14.55

Spørsmål og diskusjon

14.55–15.10

Pause

15.10–17.30

Omvisning i Korskirken og Mariakirken ved Øystein Jansen, UiB og Ole Egil Eide (gruppe 1)

Omvisning i Mariakirken og Korskirken ved Frank Henriksen, Akasia, Øystein Mortensen, Akasia og Espen Marthinsen, Forsvarsbygg (gruppe 2)

28. oktober – Domkirken

Moderator:

Irene Baug

09.00–09.15

Orgelkonsert ved Sigurd Melvær Øgaard, domkantor

09.15–09.45

Kirker som levende kulturminner – bevaring, tilgjengelighet og bruk ved Lillian Nyborg, prosjektleder i Kirkerådet for kirkebevaringsprogrammet

09.45–10.00

Pause

10.00–10.30

Hvordan bør istandsettingsprosjekter planlegges og gjennomføres. Erfaringer med statlige tilskuddsrunder til middelalderkirkene ved Harald Ibenholt, Riksantikvaren

10.30–11.00

Middelalderens murbyggekunst og hvordan istandsettingsprosjekter kan og må ivareta systematisk kunnskapsutvikling ved Morten Stige, Fabrica kulturminnetjenester

11.00–11.15

Spørsmål og diskusjon

11.15–12.20

Lunsj i Domkirken (med mulighet for tårnvandring underveis)

Moderator:

Heming Hagen

12.20–12.50

Thermalfotografering av mellomalderkyrkjer – kva viser det? ved Jani Causevic, NIKU

12.50–13.20

Kvar kom bygningssteinen frå? Betydning av forsking og kunnskap om fasadesteinen ved Øystein Jansen, UiB

13.20–13.35

Spørsmål og diskusjon

13.35–13.55Avslutning og veien fremover ved Harald Ibenholt, Riksantikvaren og Arne Tveit, Bergen kirkelige fellesråd
13.55–14.50

Omvisning i Domkirken ved Øystein Jansen, UiB og Ole Egil Eide (gruppe 1)

Omvisning i Nonneseter kloster ved Ida Pettersen, Fortidsminneforeningen, Hordaland avd. (gruppe 2)

Mindre endringer i programmet kan forekomme.