Hjem
Middelalderklyngen
middelalderuken 2022

Om diplomer og segl

Er du interessert i de eldste kildene til Bergens historie? Med fokus på diplom-samlingen fra Manuskript- og librarsamlingen kan du bli med på en reise i fagdisiplinene diplomatikk og sigilografi.

Diplom datert 1495, 5. februar, Bergen.
Diplom datert 1495, 5. februar, Bergen.
Foto/ill.:
Universitetsbiblioteket i Bergen

Hovedinnhold

Diplomsamlingen:

Enheten Manuskript- og librarsamlingen ved Seksjon for Spesialsamlinger forvalter en rikholdig diplomsamling, hvor det eldste originaldokumentet er fra 1293. Diplomene er viktige primærkilder fra en periode det finnes få bevarte skriftlige kilder. Med diplom menes normalt et rettslige aktstykker som er utferdiget etter bestemte regler, med vitners bekreftelse som oftest dokumentert med et segl festet til diplomet. Presentasjonen gir en introduksjon til diplomsamlingen og den digitale inngangen til samlingen.

Om segl-prosjekt presentasjon:

Et segl eller sigill fungerte som en personlig underskrift for eieren av seglet og bekreftet utsteders identitet og/eller at et dokument (forordning, vitneprov, erklæringer, kontrakter mm.) var ekte. Dokumentasjon av segl brukt i Norge i middelalderen er et pågående arbeid som hovedsakelig utføres i sammenheng med katalogisering av materialet ved enkeltinstitusjoner. 

Seglprosjektet ved Manuskript- og librarsamlingen går videre med dette arbeidet og legger til rette for en omfattende innsamling av viktig metadata, samt digitalisering av seglene. I prosjektet tar vi hensyn til relevante metadata med hensyn til moderne databaseprosjekter, der det norske diplommaterialet sees i et internasjonalt perspektiv.