Hjem
Middelalderklyngen
middelalderuken 2022

Papegøyeskyting og hanseater i senmiddelalderen

Foredrag om hanseatenes kulturpåvirkning i Bergen.

Fugleskyting etter et tresnitt av Olaus Magnus
I flere århundrer foregikk det papegøyeskyting i Bergen.
Foto/ill.:
Tresnitt fra Olaus Magnus’ Nordens historie

Hovedinnhold

Det Hanseatiske Museum har en papegøyefigur i samlingen som vitner om glemte tradisjoner. Fra senmiddelalderen ble papegøyefigurer i tre brukt som blink i skytekonkurranser arrangert av hanseatiske kjøpmenn og tyske håndverkere i Bergen.

I dette foredraget vil papegøyeskytingens oppstart i Bergen og dens integrering i bysamfunnet redegjøres for. Ved formidler Jens Hammerås

Foredraget er gratis.

Velkommen!