Hjem
Island Lives, Ocean States
MOANA

The Rising Ocean: The Pacific Islands and Global Climate Change

Det internasjonale symposiet «The Rising Ocean: The Pacific Islands and Global Climate Change» 29. mai 2015.

‘Moana: The Rising of the Sea’ – Promo Trailer for the European Tour 2015

Produsent:
ECOPAS

Hovedinnhold

Symposiet var nært knyttet til UiBs samarbeid med Festspillene i Bergen om forestillingen Moana: The Rising of the Sea i Grieghallen – med 30 artister direkte fra Fiji!