Hjem
Faggruppe Molekylærbiologi
MOLBIO seminarer

Thea Fossum Krog: “Developing mRNA vaccines for Atlantic salmon"

Hovedinnhold

Velkommen til MOLBIO seminar!
 

Thea Fossum Krog, masterstudent i Gyri Teien Hauglands forskningsgruppe ved Faggruppe molekylærbiolgi:

“Developing mRNA vaccines for Atlantic salmon"