Hjem
MUCS - Mediebruk i krisesituasjoner
MUCS

Prosjektgruppen

Hovedinnhold

Brita Ytre-Arne (Infomedia, UiB) er professor i medievitenskap og prosjektleder for MUCS. Hun deltar i alle studiene i prosjektet, og vil spesielt arbeide med teoriutvikling og nye perspektiver på mediebruk i kriser.

Hallvard Moe (Infomedia, UiB) er professor i medievitenskap. I MUCS-prosjektet leder han intervjustudier av hvordan norske borgere bruker mediene i krisesituasjoner, og bidrar til studier av datafisering og demokratiske perspektiver.

Håvard Haarstad (CET, UiB) er professor i samfunnsgeografi og leder for CET – Senter for klima og energiomstilling. I MUCS-prosjektet deltar han i stakeholder-analyser og leder etnografiske studier av klimakrisen i norske lokalsamfunn.

Hilde Sakariassen (Infomedia, UiB) er postdoktor i MUCS. I postdoktorsprosjektet sitt studerer hun erfaringene til uerfarne brukere av digital teknologi, med utgangspunkt i Covid-19 pandemien.  

Ida Kvilhaug Sekanina (UiB) er doktorgradsstipendiat i MUCS. Doktorgradsprosjektet hennes undersøker hun hvordan norske lokalsamfunn møter vår tids store globale utfordringer; klimakrisen og koronapandemien

Solveig Høegh-Krohn er forsker i MUCS-prosjektet. Hun intervjuer informanter om deres mediebruk. Materialet fra intervjuene danner grunnlaget for videre analyse og teoriutvikling i prosjektet. 

Jannie Møller Hartley (Roskilde Universitet) er førsteamanuensis i journalistikk og prosjektleder for Data Publics. I MUCS-prosjektet bidrar hun til studier av hva datafisering av mediene betyr for borgernes respons på samfunnsmessige kriser.

Rådgivere for prosjektet er klimasosiolog Kari Marie Norgaard (professor, University of Oregon), retorikk- og pandemiforsker Øyvind Ihlen (professor, Universitetet i Oslo) og klimapsykologiforsker Wouter Poortinga (professor, Cardiff University).