Hjem
Museets administrasjon

Universitetsmuseet i Bergen har ansvaret for museumsvirksomheten ved Universitetet i Bergen.

Museet driver innsamling, dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling innenfor sine museale fagfelt. Fagfeltene er antropologi, arkeologi og kunst- og kulturhistorie, botanikk, geologi og zoologi.

Som statlig universitetsmuseum har Universitetsmuseet i Bergen omfattende vitenskaplige samlinger, og muséet er et regionalt kompetanse- og formidlingssentrum.

Universitetsmuseet i Bergen har medarbeidere i to vitenskapelige avdelinger, kulturhistorisk avdeling (antropologi, arkeologi, kunst- og kulturhistorie) og naturhistorisk avdeling (botanikk, geologi og zoologi), samt en felles formidlingsavdeling.

Til sammen er det omlag 120 årsverk ved museet.