Hjem
Museets administrasjon

Kontaktinformasjon

Generelle publikumshenvendelser publikum@um.uib.no Vestibylen: 476 70 932. Kontor: 55 58 29 49

Hovedinnhold

 

Spørsmål om åpningstider, utstillingene

Historisk museum
Vestibyle: 476 70 932 eller kontor 55 58 29 49.

MERK: Naturhistorisk museum er stengt fram til høsten 2019 på grunn av rehabilitering.

 

Gruppebestillinger, skolebesøk, spesielle opplegg ol

Formidlingsavdelingen: 55 58 83 84 / 906 20 138. Bestilling sendes: skole@um.uib.no

 

Henvendelser til forskere og administrasjon

Administrasjonen
post@um.uib.no

Formidlingsavdelingen
55 58 29 49
publikum@um.uib.no

Avdeling for kulturhistorie og Konserveringsseksjonen(kontor, ikke utstillingene)
tlf. 55 58 81 72
post@afk.uib.no

Fornminneseksjonen
tlf. 55 58 87 17
post@fms.uib.no

Avdeling for naturhistorie (kontor, ikke utstillingene)
tlf. 55 58 29 05
post@dns.uib.no

Arboretet og Botanisk hage
tlf. 55 58 72 50
post@sah.uib.no

 

Besøksadresser

Administrasjon
Villaveien 1a , 5007 Bergen

Formidlingsavdelingen
Villaveien 1a, 5007 Bergen

Avdeling for kulturhistorie
Villaveien 1a, 5007 Bergen

Fornminneseksjonen
J. Frielesgt 1, 5007 Bergen

Konserveringsseksjonen
Nygårdsgaten 5; 5007 Bergen

Avdeling for naturhistorie (forskere og admin.)
Allégt. 41, 5007 Bergen og
Thormøhlensgate 53 A, 5006 Bergen

Arboretet og Botanisk hage
Mildeveien 240, 5259 Hjellestad
 

Postadresse til alle enheter

Universitetet i Bergen
Universitetsmuseet
Postboks 7800
5020 Bergen
 

Postadresse til Arboretet og Botanisk hage:
Mildeveien 240
5259 Hjellestad

 

Kart