Hjem
Museumsprosjektet

Historie

Universitetsmuseet i Bergen ble stiftet i 1825, og holdt først til i annen etasje i en bygning på Asylplass.

Hovedinnhold

Bygningen på Rakkerhaugen stod klar i 1865, etter tegninger fra den danske arkitekten Johan Henrik Nebelong. Arkitekten hadde vært assistent ved utformingen av slottet i Christiania, og hadde selv tegnet Oscarshall. Sidefløyene kom til i 1898 (tegnet av arkitekt Hans Jakob Sparre) sammen med den botaniske hagen.

Helt fra starten av var det klart at museet både skulle huse en samling og bedrive vitenskapelig arbeid. Slik var museet et klart fundament for det som skulle bli Universitetet i Bergen i 1946. Fra 1914 hadde institusjonen egne tilsatte professorer.

Også i dag driver Universitetsmuseet i Bergen forskning, innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling forankret i sine vitenskapelige samlinger.