Hjem

Norway-Pacific Ocean-Climate Scholarship Programme (N-POC)

Hovedinnhold

Solomon Islands

Norway-Pacific Ocean-Climate Scholarship Programme (N-POC) er et ambisiøst partnerskap innen forskning og PhD-opplæring mellom Universitetet i Bergen og det regionale University of the South Pacific (USP). N-POC er finansiert av Utenriksdepartementet og Norad fra 2021-2024 og innebærer full støtte til 24 PhD stipendiater ved USP, som skal forske på hav og klima innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap, humaniora, og mer.

Les mer på vår engelskspråklige side, her.

HAV OG KLIMA
The Marovo lagoon in Solomon Islands in the Pacific.

Nytt ph.d.-program i Stillehavet lansert

Det nye, tverrfaglige Norway-Pacific Ocean-Climate Scholarship Programme bygger på mangeårig samarbeid mellom to universiteter som begge er orientert mot hav- og klimaforskning, og bygger videre på et tidligere samarbeid inngått på FNs første havkonferanse.

HAV- OG KLIMAFORSKNING
Rector Dag Rune Olsen at the first Ocean Sustainability Bergen Conference in October 2019. He is getting ready to attend a UN meeting in April to make a major announcement.
apr 28

Kunngjøring av partnerskap for havforskning

Det nye, tverrfaglige Norway-Pacific Ocean-Climate Scholarship Programme (N-POC) blir lansert på et virtuelt arrangement tirsdag 28. april 2020 i regi av Utenriksdepartementet. N-POC er et ph.d.-program innen hav- og klimaforskning i samarbeid mellom Norge og Stillehavets øystater.