Hjem
Norway-Pacific Ocean-Climate Scholarship Programme (N-POC)

Forskningsområder

I søknadsprosessen vil potensielle N-POC stipendiater inviteres til å vurdere en rekke relevante tematikker og problemstillinger innenfor N-POCs brede og tverrfaglige fokus.

Hovedinnhold

Les om ulike aktuelle tematikker og forskningsspørmål som kan være relevante for N-POC stipendiater å fokusere forskningen sin på, på den engelskspråklige siden.