Hjem

Avdeling for naturhistorie

Hovedinnhold

natur

Avdelingen har internasjonalt anerkjente vitenskapelige samlinger bestående av mer enn to millioner eksemplarer av dyr, sopp, planter og mineraler. I tillegg har vi levende samlinger i Universitetshagene. Våre ansatte driver ledende forskning innenfor disiplinene biodiversitet, systematikk, evolusjon, paleozoologi, pollenanalyse, arkeobotanikk og geologi, med tilknyttede innsamlingsaktiviteter. Vi underviser også ved andre institutter på universitetet og innen rammene for Forskerskolen i Biosystematikk (ForBio).

 

VÅR FORSKNING:     Paleobiologi  -  Biosystematikk og evolusjon

Nyhet
Utdødd Megalodon

Hvithaier kan ha bidratt til utryddelse av den aller største haien som har levd!

Ny metode for undersøkelse av sink-isotoper i tenner fra den utdødde giganthaien Otodus megalodon og tenner fra fossile og moderne hvithai gir forskerne helt ny kunnskap.

Nyhet
European Reference Genome Atlas (ERGA)

European Reference Genome Atlas (ERGA)

European Reference Genome Atlas (ERGA) er et tverreuropeisk prosjekt for å generere genomer av referansekvalitet for hele det biologiske mangfoldet på tvers av det europeiske kontinentet (omkring 200 tusen arter). Truede, endemiske og ikoniske arter så vel som de som er viktige for landbruk, fiskeri...

Universitetsmuseet
The afroalpine zone high above the tree line on Mt Elgon in Uganda, dominated by dwarf shrubs and the palm-like forms of giant senecios.

Den gåtefulle tropiske fjellfloraen på de isolerte afrikanske fjelltoppene er ung, ustabil og umoden

Ny innsikt i evolusjonen og opprinnelsen til det unike botaniske mangfoldet på afrikanske høyfjell er blitt publisert i PNAS.

Workshop
Logo

Workshop innen arkeozoologi

Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet i Bergen, er stolte over å være vertskap for det aller første møtet i International Council for Archaeozoology (ICAZ) Medieval Period Working Group i september 2022.