Hjem
Avdeling for naturhistorie

Nesledyr og ribbemaneter

Vi har en bred interesse i taksonomi, artsmangfold, utbredelse, systematikk, evolusjon, økologi og biologi av primært nesledyr (Cnidaria) i underrekke Medusozoa samt ribbemaneter (Ctenophora), men også annet dyreplankton utenom krepsdyr.

nesledyr
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Vi bruker integrative morfologiske og molekylære metoder til å studere taksonomi og systematikk av Medusozoa og Ctenophora. Vi har gjort omfattende arbeid med DNA-strekkoding og kartlegging av mangfold og utbredelse av spesielt norsk fauna av polyppdyr (Hydrozoa), inklusiv bade pelagiale (kolonimaneter og småmaneter) og bunnlevende (hydroider) arter og livsstadier, i samarbeid med Artsdatabanken og NorBOL. Vår forskning er likevel på ingen måte begrenset til norske farvann. Pågående prosjekter inkluderer ParaZoo  (PI Martell), som ser på diversitet av flercellede parasitter i dyreplankton utenom krepsdyr, samt Pole2Pole   (PI Soto), som undersøker mangfold og evolusjon av polyppyr med en bipolar utbredelse i både Arktis og Antarktis. Besøk gjerne være personlige sider under for å finne ut mer om vår pågående og tidligere forskning.

Interesserte studenter oppfordres til å ta kontakt for å diskutere potensielle MSc-prosjekter eller andre muligheter.